براي مشاهده بهتر سايت از آخرين ورژن بروز شده مرورگرها استفاده نماييد.


  


 


 


 

پايه هـفتم


 

 

پايه هفتم

 

پايه هشتم 

   

آدرس : آزادي - خيابان هاشمي - نرسيده به جيحون - سمت راست - كوچه ي بشيري
تلفن : 66379787,66379788
آدرس رايانامه : school rfarzanegan3 ir