هدف از برگزاری مسابقات قرآن و نهج البلاغه، ترویج فرهنگ قرآنی و کشف استعدادهای دانش‌آموزان در مسائل قرآنی است.

  

 


 

 

   

  


  


 

   

%MCEPASTEBIN%